Skip to content
 • Therapi Teuluol Swyddogaethol (FFT)

  Therapi i deuluoedd sy’n helpu hyrwyddo cyfathrebu positif rhwng rhieni a phlant.
  Cost
  1 2 3
  Ansawdd y dystiolaeth
  1 2 3 4 5
  Amcangyfrif o'r effaith
  ar droseddu treisgar
  CYMEDROL
 • Therapi Aml-System (MST)

  Rhaglen therapi teulu ar gyfer plant sydd mewn perygl o gael eu lleoli naill ai mewn gofal neu yn y ddalfa
  Cost
  1 2 3
  Ansawdd y dystiolaeth
  1 2 3 4 5
  Amcangyfrif o'r effaith
  ar droseddu treisgar
  CYMEDROL
 • Rhaglenni magu plant

  Rhaglenni sy’n helpu rhieni a’u plant i ddatblygu perthnasoedd ac ymddygiad cadarnhaol.
  Cost
  1 2 3
  Ansawdd y dystiolaeth
  1 2 3 4 5
  Amcangyfrif o'r effaith
  ar droseddu treisgar
  ISEL

  Deilliannau Eraill

  • Gostyngiad mewn MAWR mewn Anawsterau ymddygiad
   1 2 3 4 5