Skip to content
Hidlo yn ôl:

Pecyn Cymorth YEF

Trosolwg o’r ymchwil sydd ar gael ar hyn o bryd ar ddulliau o atal trais ymysg pobl ifanc

Rhagor o wybodaeth am y pecyn adnoddau

Ansawdd y dystiolaeth
Effaith
Cost

FILTERS UWCH

Ataliaeth â ffocws pendant

Strategaeth sy’n cyfuno cyfleu canlyniadau trais gyda chefnogaeth i ddatblygu llwybrau cadarnhaol oddi wrtho.
Cost
1 2 3
Ansawdd y dystiolaeth
1 2 3 4 5
Amcangyfrif o'r effaith
ar droseddu treisgar
UCHEL