Skip to content
 • Plismona mannau problemus

  Strategaeth yr heddlu sy'n targedu adnoddau a gweithgareddau i leoedd lle mae’r nifer uchaf o achosion troseddol.
  Cost
  ?
  Ansawdd y dystiolaeth
  1 2 3 4 5
  Amcangyfrif o'r effaith
  ar droseddu treisgar
  CYMEDROL

  Deilliannau Eraill

  • Gostyngiad CYMEDROL mewn Droseddau cyffuriau
   1 2 3 4 5
 • Ataliaeth â ffocws pendant

  Strategaeth sy’n cyfuno cyfleu canlyniadau trais gyda chefnogaeth i ddatblygu llwybrau cadarnhaol oddi wrtho.
  Cost
  1 2 3
  Ansawdd y dystiolaeth
  1 2 3 4 5
  Amcangyfrif o'r effaith
  ar droseddu treisgar
  UCHEL
 • Yr Heddlu mewn Ysgolion

  Plismon yn gweithio mewn ysgolion i atal troseddu a thrais
  Cost
  ?
  Ansawdd y dystiolaeth
  1 2 3 4 5
  Amcangyfrif o'r effaith
  ar droseddu treisgar
  ?