Skip to content
 • Ymyriadau i atal gwahardd o’r ysgol

  Ymyriadau sy’n ceisio atal plant rhag cael eu gwahardd neu eu hatal o’r ysgol.
  Cost
  1 2 3
  Ansawdd y dystiolaeth
  1 2 3 4 5
  Amcangyfrif o'r effaith
  ar droseddu treisgar
  ISEL

  Deilliannau Eraill

  • Gostyngiad MAWR mewn Gwaharddiadau
   1 2 3 4 5
  • Lleihad ISEL mewn Ataliad
   1 2 3 4 5
 • Rhaglenni ar ôl ysgol

  Rhaglenni sy’n cael eu cynnal ar ôl ysgol ac sy’n gallu cynnwys cefnogaeth academaidd, gweithgareddau cyfoethogi neu ddatblygu sgiliau cymdeithasol.
  Cost
  1 2 3
  Ansawdd y dystiolaeth
  1 2 3 4 5
  Amcangyfrif o'r effaith
  ar droseddu treisgar
  ISEL
 • Yr Heddlu mewn Ysgolion

  Plismon yn gweithio mewn ysgolion i atal troseddu a thrais
  Cost
  ?
  Ansawdd y dystiolaeth
  1 2 3 4 5
  Amcangyfrif o'r effaith
  ar droseddu treisgar
  ?
 • Rhaglenni gwrth-fwlio

  Rhaglenni mewn ysgolion sydd wedi’u cynllunio i leihau bwlio
  Cost
  1 2 3
  Ansawdd y dystiolaeth
  1 2 3 4 5
  Amcangyfrif o'r effaith
  ar droseddu treisgar
  ISEL

  Deilliannau Eraill

  • Gostyngiad CYMEDROL mewn Bwlio
   1 2 3 4 5
© 2022 The Youth Endowment Fund Charitable Trust. Registered Charity Number: 1185413.
For a better viewing experience we recommend you upgrade your browser.